Melkvee en zorgboerderij Bakkers Hoeve

Welkom op de Bakkers Hoeve. Bakkers Hoeve Melkvee & Zorgboerderij is het bedrijf van Nico en Tina Bakker. Het bedrijf ligt in het prachtige Egmond tussen de duinen en de stad Alkmaar. 

Ons bedrijf bestaat uit een melkveetak met zo'n 120 melkkoeien, die dagelijks door de melkrobots worden gemolken. Van het vroege voorjaar tot in de herfst lopen de koeien en jongvee heerlijk in de weilanden. Naast de melkkoeien zijn er ook kalveren die zorg nodig hebben.

 Wij bieden wekelijks dagbesteding aan op woensdag en vrijdag de gehele dag. 
Onze geschiedenis

In mei 1924 is de fam Bakker in de Egmondermeer gekomen. Het waren mevr Anna Bakker-Rolie 1868-1945, en haar kinderen; Johannes 1892-1968,Helena 1893-1945 en Petrus Nicolaas 1899-1984. Het bouwland werd in november 1923 aanvaard omdat het voor de winter geploegd moest worden. Dit bouwland stamde nog uit de eerste wereldoorlog vanwege scheurplicht van grasland van overheidswege. Dit is gebleven tot 1930. Het bouwland besloeg 7ha van het totaal van 38ha,in de Egmondermeer en Bergermeer . Het overige deel was blijvend grasland. Er werden 40 melkkoeien gehouden met bijbehorend jongvee, 40 varkens en 3 werkpaarden plus 1paard voor luxe rijtuigen langs de weg.

Tot 1934 werd de melk op de boerderij verwerkt tot kaas en boter .Deze werden verkocht op de vrijdagse kaasmarkt en botermarkt door Johannes Petrus. Het vee en de varkens werden op de maandags slachtmarkt en de zaterdags gebruiksveemarkt verkocht. In october 1942 werd de mooie stolpboerderij gebombardeerd door duits afweergeschut wat achter de boerderij was gestationeerd. Op 25 januari 1945 trouwt Petrus met Conelia Admiraal 1908-1978. Uit dit huwelijk worden 2 kinderen geboren , Simon en Johanna Bakker. In 1950 wordt de huidige woning met veestalling gebouwd voor 60 melkkoeien ,40 varkens en 4 werkpaarden plus machineberging. Van restanten van het grote vierkant wordt een hooivak gemaakt naast de machineberging en ook wordt een grote z.g. vijzelberg gemaakt voor hooiopslag. In 1973 trouwt Simon met Anna. M. Stam.

Op dit moment worden 70 Melkkoeien gehouden en 40 mestvarkens. De paarden zijn in1963 vervangen door tractoren. Uit het huwelijk van Simon en Anna zijn 5 kinderen geboren ; Conelia, Nicolaas, Petrus, Alida en Johannes Bakker. Simon en Anna nemen op hun trouwdag het bedrijf over van Petrus en Cornelia . In 1978 wordt een z.g. ligboxenstal gebouwd voor 90melkkoeien het jongvee wordt in de bestaande stallen gehuisvest. In 1990 is er een uitbrijding met 45 ligboxen. In 2008 trouwt Nicolaas Bakker met Tina Samjhawan. Uit dit huwelijk worden Sam, Alicia en Jennifer geboren en in 2010 nemen zij het bedrijf over van Simon en Anna Bakker. Nico en Tina maken nog een uitbreiding van 60 ligboxen . Het grasland areaal is nu plusminus 90ha. Zij zijn met hun kinderen de huidige bewoners van de boerderij aan de Hoeverweg. Op het bedrijf worden momenteel 120 melkkoeien gehouden plus bijbehorend jongvee.

Lees meer

Dagbesteding voor ouderen

Men moet denken aan: jongvee voeren, stal aanvegen, lichte werkzaamheden op het melkveebedrijf, creatief bezig zijn,( timmeren, schilderen, breien, bloemstukjes maken) . Samen spelletjes doen in de wintermaanden. Ook zullen we elke dag onze lunch zelf voorbereiden en is er de mogelijkheid om even uit te rusten.

Wij bieden een dagbesteding aan op de woensdag en vrijdag van 9:30 tot 15:30 uur.

Doelgroep: ouderen met beginnende dementie, ouderen met een lichamelijke beperking en langdurige werklozen 55+

Het ophalen en thuisbrengen kan in onderling overleg verzorgd worden.

Bekijk de mogelijkheden

Aangesloten bij